Functies en Reeksen 2010-2011

Rooster Het college voor WISB211 is op donderdag van 9:00-10.45 uur, in de kleine zaal van het Aardwetenschappengebouw. Het praktikum is op donderdag van 11.00-12.45 uur, in de zalen MIN 018 (groep 1), BBL 069 (groep 2) en BBL 071 (groep 3). Beide beginnen op 16 september.

Docenten De docent van het vak is André Henriques.
Voor groep 1 (MIN 018) wordt het werkcollege gegeven door Bart van den Dries en Leslie Molag (L.D.Molag⊗students.uu.nl)
Voor groep 2 (BBL 069) zijn dat Marti Szilagyi en Chris Groothedde (C.M.Groothedde⊗students.uu.nl)
Voor groep 3 (BBL 071) zijn dat Dave Carchedi en Rob Wesselink (r.j.wesselink⊗students.uu.nl)

Het dictaat We gebruiken het dictaat Functies en Reeksen van J.J. Duistermaat, Mathematisch Instituut van de Universiteit Utrecht, augustus 2002, gecorrigeerd in juni 2005. Daaruit zullen in de eerste periode de hoofdstukken 1 en 2 behandeld worden en in de tweede periode de hoofdstukken 5 en 6.

De stof Het onderstaande programma wordt gedurende de cursus aan de gang van zaken aangepast. Kijk elke week op deze website voor de toegevoegde informatie over de te behandelen stof en de te maken vraagstukken. Lees zowel VOOR als NA het college de stof in de syllabus door! (Het college verklaart, vult aan en licht toe maar volgt niet letterlijk de syllabus.) Het tempo zal redelijk hoog zijn, maar bij het begin van een college zal de docent een korte herhaling geven van de hoofdpunten van het vorige college. Om je begrip te testen kan het goed werken om een stelling en het bijbehorende bewijs snel door te lezen voor de belangrijkste ideeen en om daarna zowel de stelling als het bewijs zelf op te schrijven zonder in de syllabus te kijken.

De vraagstukken Het zal vermoedelijk niet mogelijk zijn om alle vraagstukken op het praktikum af te krijgen. Maak de vraagstukken die je niet af hebt gekregen thuis af. Nog slimmer: kijk hier wat de vraagstukken voor het komende praktikum zijn en probeer ze alvast thuis te maken. Het is verstandig je uitwerkingen te laten nakijken. De vraagstukken corresponderen met het bijbehorende hoorcollege. De vraagstukken worden van week tot week gekozen. Iedere week wordt 1 van de vraagstukken aangemerkt als `inleveropgave', die twee weken later moet worden ingeleverd. De inleveropgaven tellen voor 10% van de eindcijfer.

De tentamens Bij dit vak worden twee tentamens afgenomen: een schriftelijk tentamen halverwege de cursus en een tweede schriftelijk tentamen aan het eind. Beide bepalen 45% van het eindcijfer.

De behandelde stof

Week Behandelde stof Werkcollege opgaven. (Inleveropgave: inleveren op Donderdag van week n+1)
37 De partiele en de totale afgeleiden. Stof t/m blz. 9 van het dictaat.  1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, Inleveropgave: Voor welke waarden van α is de functie f (x) := sin(1/x2)xα, f (0) := 0 continu? differentieerbaar? continu differentieerbaar? (inleverdatum Sept 23.)
38 Richtingsafgeleiden. De kettingregel voor functies ℝn→ℝm. Stelling 1.15: Als alle partiele afgeleiden bestaan en zijn continu, dan bestaat de totale afgeleide. 1.7, 1.8, 1.11, Inleveropgave: 1.18 (inleverdatum Sept 30.), 1.21, • Geef een vorbeeld van een functie f : ℝ2→ℝ zo dat ∂f/∂x alleen in het punt (0,0) gedefineert is, en ∂f/∂y overal gedefineert is behalve in het punt (0,0).
39 Lemma 2.10 van het dictaat. Verwisseling van limieten. 1.23, 1.27, 1.28, Inleveropgave: 1.29 (inleverdatum Oct 7.), 2.1, • Geef een beweis van de volgende stelling: Als f : ℝn→ℝm en functie is zodat voor ieder continu pad γ:[0,1]→ℝn de samenstelling  f o γ continu is, dan is f ook continu.
40 Verwisseling van differentiatievolgorde: Stelling 2.4 van het dictaat. Uniforme continuiteit. 1.19, 1.20, 2.4, 2.5, Inleveropgave: Voor welke α ℝ is de functie xα uniform continu op ℝ >0? (met ε-δ-bewijs!) • Zij f (x, y) := |x| x y / √(x2+y2). Laat zien dat beide ∂2f /∂xy (0,0) en ∂2f /∂yx (0,0) bestaan, maar dat ze niet gelijk aan elkaar zijn.
41 Continuiteit van functies die door integralen gedefiniert zijn. 2.2 (inleveropgave), 2.6, 2.7, • Geef een voorbeeld van een continue functie f : (ℝ≥0)2\{(0,0)}→ℝ die de eigenschap heeft dat iedere richtingsafgeleide limh→0 f (hx,hy) bestaat, maar zo dat the functie g(t) := limh→0 f (h,ht) niet continu is. • Geef een voorbeeld van een functie fC1(ℝ) die uniform continu is, en waarvan de afgeleide onbegrensd is. • Bewijs dat een functie f : ℝ→ℝ waarvan de afgeleide begrensd is uniform continu moet zijn.
42 Opmerking 2.8 van het dictaat. Continuiteit van de Gamma en Beta functies. Differentiatie onder het Integraalteken. Nog een keer Lemma 2.10. 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13. (geen inleveropgave deze week)
43 Verwisseling van integratiatievolgorde. Uniforme en puntgewijze convergentie van rijen van functies (hoofdstuk 5). De uniforme limiet van continue functies is continu. 3.2, Inleveropgave: Bewijs de uitspraak van Voorbeeld 2.15 (je mag alleen Stelling 2.11 gebruiken. De rest moet je volledig bewijzen.) inleverdatum: Nov 4, • Geef een tegenvoorbeeld voor Stelling 2.11. De functie f is continu op I×[a,b], maar je weet alleen dat D1f continu is op I×(a,b), in plaats van I×[a,b]. • Wat zijn de minimale eizen op de functies f, g en h waarmee je kunt beslissen dat de functie F(x) := ∫f(x)g(x) h(x,t) dt differentieerbaar is? Wat is dan de afgeleide van F? (met ε-δ-bewijs!)
44 Uniforme Cauchy rijen. Riemann integreerbarheid van een uniforme limiet. Limieten en integralen omwisselen. Hier is een oefententamen.
Erratum: In opgave 1, zou de functie f(x,y,z) := |x|y|sin(1/x)|z moeten zijn.
45
Het deeltentamen vindt op donderdag 11 november plaats, van 9-12 uur, in de betazaal van het educatorium.
Voor de studenten die botsingen met andere tentamens hebben, is er ook een mogelijkheid om het tentamen van 12-15 te maken in zaal WIS 503.
46 Rijen en reeksen van functies. Uniforme absolute convergens voor een reeks van functies. Machtreeksen. Inleveropgave: 5.1 (inleverdatum: Nov 25), 5.2, 5.3.
47 De definitie van limsup. De convergentiestraal van een machtreeks. 5.4, Inleveropgave: (inleveren bij Dec 2. Deze inleveropgave telt mee twee keer zoveel als de andere inleveropgaves.)
• Bewijs dat de reeks Σk=1(-1)k+11/k (x-1)k puntgewijs naar log(x) convergeert voor alle x∈(0,2].
• Bewijs dat voor iedere 1>ε>0, de convergentie van Σk=1(-1)k+11/k (x-1)k uniform absoluut is op [ε,2-ε].
• Laat zien dat de convergentie van de bovenstaande machtreeks absoluut maar niet uniform is op (0,2).
• Zij ε>0. Laat zien dat de convergentie van de bovenstaande machtreeks uniform maar niet absoluut is op [ε,2].
• Zij ε>0. Op het gebied [ε,2) is de convergentie van Σk=1(-1)k+11/k (x-1)k uniform, absoluut, maar niet uniform absoluut. Geef een bewijs, en leg uit hoe dat kan.
Oplossingen van Dave en van Marti
48 De ratio test voor de berekening van de convergentiestraal. Fourier reeksen. De ruimte S1:=ℝ/x~x+2π. De definitie van C0(S1), van C1(S1)...
Ik ben vergeten Definitie 5.21 uitteleggen:
• "Analytisch" : functie die locaal door en machtreeksen is gegeven. • "Geheel analytisch" : functie die een machtreeksontwikkeling heeft met convergentiestraal ρ=∞.
5.6, • Laat zien dat voor complexe getallen z en w, er geldt |z||w|=|zw|. Bereken de sup-norm van de complexe functie azn op de open schijf Br met straat r. • Voor de volgende twee opgaven zijn an en bn rijen van positieve reele getallen. Bewijs dat, als limn→∞an bestaat, dan geldt limsupn→∞(anbn) =limn→∞an limsupn→∞bn. • Laat zien dat limsupn→∞(anbn) =limsupn→∞an limsupn→∞bn in het algemeen niet juist is. Inleveropgave: 5.7, 5.14.
49 De definitie van de ruimte van snel afnemendede rijen. De definitie van ℓ1(ℤ), ℓ2(ℤ), ℓ(ℤ). De ruimtes L1(S1), L2(S1) (zonder volledige definities). Voor f een continue functie, dan hebben we: F(f)=0 impliceert f=0. 6.1, • Stel c-n is de complex geconjugeerde van cn. Laat zien dat Σn=-∞cneinx reëlwaardig is. Laat zien hoe je Σn=-∞cneinx als a0 + Σn=1ancos(nx) + Σn=1bnsin(nx) kunt herschrijven, met an en bn in ℝ. Inleveropgave: 6.2, 6.3.
50 Ik was ziek. Zelf studie: Fourier reesken een differentiatie (Lemma 6.14 van het dictaat). De Fourier transformatie leevert een afbeelding van C(S1) naar de ruimte S(ℝ) van snel afnemendede rijen (dat is een makkelijk gevolg van Lemma 6.14). • Zij n ∈ ℕ een positieve getal. Bereken de Fourier reeksen van cos(x)n en van sin(x)n. • Bereken de Fourier reeks van de 2π-periodieke uitbreiding van f : [0,2π)→ ℂ, f(x)=x. • Bereken de Fourier reeks van de 2π-periodieke uitbreiding van f : [0,2π)→ ℂ, f(x)=x2. Is F(f) in ℓ1(ℤ)? Is F(f) in ℓ2(ℤ)? • Bereken de Fourier reeks van de 2π-periodieke uitbreiding van g : [-π,π]→ ℂ, g(x)=x2. Is F(g) in ℓ1(ℤ)? • Laat zien dat ℓ1(ℤ) een deelverzameling is van ℓ2(ℤ). • Inleveropgave: 6.4 • 6.5.
51 Stelling 6.11 van het dictaat. De afbeelding F : C(S1)→ S(ℝ) is een bijectie. Partiele Fourier reeksen en de Dirichlet kern. • Lees Stelling 6.21 van het dictaat. Bekijk de 2π-periodieke uitbreiding f van de functie f1 : [0,2π[ → ℝ, f1 (x) := 1-x2. Zij g(x) := Σn=-∞cneinx de Fourier reeks van f. Folgens Stelling 6.21, wat is dan g(0)? • Bekijk de 2π-periodieke uitbreiding f van de functie f1 : [-π/2,3π/2[ → ℝ, f1 (x) := ex. Zij g(x) := Σn=-∞cneinx de Fourier reeks van f. Folgens Stelling 6.21, wat is dan g(-π/2)? • 6.7, 6.8, 6.6a) en b).

Laatste werkcollege: 13 Jan. 2011 (geen hoorcollege).

Eindtentamen: 20 Jan. 2011, van 09.00 tot 12.00 in de Γ zaal van het Educatorium.


Oefententamen
Oplossing van Opgave 1 (geschreven bij Marti)
Resulaten van de twee deeltentamens:
3470881: 6.1, 4.5, 3345580: 5.7, 6.0, 3361160: 8.5, 7.5, 3496627: 6.3, 4.4, 3235815: 5.0, 6.3, F100313: 7.9, 7.5, 3470903: 4.5, 2.3, 3399923: 7.3, 8.3, 3470911: 5.0, ---, 3471497: 5.9, 4.5, 3471527: 7.9, 8.3, 3490076: 7.1, 7.0, 3470946: 7.5, 5.5, 3535398: 9.5, 9.0, 3481549: 9.1, 4.0, 3471543: 6.7, 5.3, 3373479: ---, 1.8, 3354946: 5.0, ---, 3542858: 6.1, 6.0, 3354962: 4.5, 7.5, 3477029: 5.9, 5.1, 3470962: 4.0, 4.6, 3481565: 6.3, 8.1, 3474712: 5.7, 5.5, 3345114: 5.7, 6.0, 3345653: 6.5, 4.5, 3502317: 6.9, 6.9, 3471624: 7.7, 7.8, 3345149: 7.3, 5.8, 3352064: 5.0, 7.6, 3477037: 3.5, 5.0, 3481581: 7.5, 8.0, 3344967: 6.5, 5.0, 3471675: 5.9, 8.0, 3471039: 6.7, 4.6, 3496783: 4.5, 2.8, 3471047: 8.3, 5.3, 3479129: 5.5, 5.5, 3282473: 3.5, ---, 3504980: 5.5, 4.0, 3471381: 5.5, 6.3, 3345009: 3.5, 3.4, 3476987: 6.3, 3.3, 3350320: 5.7, 4.3, 3474682: 5.9, 6.0, 3361152: 5.5, 7.3, 3349306: 5.5, 5.0, 3496619: 2.0, 4.3, 3471454: 5.7, 3.8, 3486966: 5.5, 8.0, 3489981: 1.5, ---, 3350347: 6.5, 6.0, 3350355: 5.7, 4.9, 3232034: 8.7, 6.8, 3220702: 3.0, ---, 3470849: 7.1, 3.3, 3470857: 6.7, 6.8, 3502309: 8.1, 7.0, 3470865: 5.9, 5.0, 3477002: 4.0, 6.8, 3470873: 3.5, ---, 3496724: 3.0, ---.